Disclaimer

Deze Goldman Sachs Asset Management B.V. website wordt op initiatief van het Pensioenfonds aangeboden als service voor het Pensioenfonds, haar deelnemers en adviseurs.

De informatie en fondsdocumentatie op de website is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een ander beleggingsproduct te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie noch het verlenen van een beleggingsdienst noch beleggingsresearch.

Hoewel de inhoud van deze website met de meeste zorg is samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het Pensioenfonds noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website. Het gebruik van de website is op eigen risico.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het pensioenfonds garandeert dat data van bezoekers van deze website vertrouwelijk zal worden behandeld conform de toepasselijke data protectie regelgeving. Dergelijke data zullen niet beschikbaar worden gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker van de website, tenzij het Pensioenfonds rechtsgronden heeft voor het delen van deze data, zoals de uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.