Mijn Pensioen: een complete oplossing

De stijging van de gemiddelde levensverwachting, toenemende individualisering van de samenleving en de wens van werkgevers om de loonkosten en pensioenpremies in toom te houden, hebben ervoor gezorgd dat we een nieuwe richting inslaan met ons pensioenstelsel. Daarbij zien we een verschuiving van collectieve defined benefit naar defined contribution pensioenregelingen. Deelnemers staan daarbij steeds meer zelf aan het roer. De vaker voorkomende indexatiekortingen maken de pensioenzekerheden kleiner en versterken de kracht van deze verschuiving.

Goldman Sachs Asset Management B.V. (GSAM) biedt u met Mijn Pensioen een flexibele en innovatieve oplossing voor het uitvoeren van pensioenregelingen op basis van defined contribution (beschikbare premie). Een complete online oplossing die voorziet in uw behoeften en in die van uw deelnemers.

Complexe omgeving
Als pensioenfonds heeft u onder andere te maken met de zorgplicht, die van u verlangt dat u uw deelnemers zorgvuldig adviseert met betrekking tot het te volgen beleggingsbeleid en de spreiding van de beleggingen. Daarom ondersteunt Mijn Pensioen u in de uitoefening van uw zorgplicht. Wij zorgen voor een effici├źnte administratie, waarin de risicoprofielen van uw deelnemers zijn vastgelegd, een flexibele en tijdige rapportage, goede beleggingsfondsen en advies bij de selectie daarvan.

Verschillende deelnemers
Deelnemers vormen geen uniforme groep, ze hebben uiteenlopende behoeften en wensen. De een wil zelf de touwtjes in handen nemen en kiezen uit goede beleggingsmogelijkheden, de ander heeft juist behoefte aan gemak en professioneel beheer van zijn pensioenvermogen. Mijn Pensioen voorziet in die verschillende behoeften van uw deelnemers.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat uw deelnemers voldoende informatie krijgen aangereikt om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen en informeren wij hen zodra de samenstelling van de beleggingsportefeuille afwijkt.

Het team achter Mijn Pensioen
Binnen GSAM is een gespecialiseerde team verantwoordelijk voor de dienstverlening van Mijn Pensioen aan pensioenfondsen. Naast de toonaangevende portefeuille-inrichting, het beheer via de LifeCycle Mix en de innovatieve ondersteuning bij de zorgplicht staat heldere communicatie en voorlichting aan de deelnemer bij ons centraal en bieden wij u uitgebreide online rapportagemogelijkheden.