Klachten

Wij doen al het mogelijke om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan zullen wij er alles aan doen om uw klacht te verhelpen.

Indien u een klacht wilt indienen dan kunt u dat doen door een e-mail naar ons toe te sturen. Vermeld daarin altijd uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Ook kunt u een brief sturen naar:
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Klachtencommissie Mijn Pensioen
Locatie HP A.03.018
Postbus 90470
2509 LL Den Haag

Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging waarna wij uw klacht zullen afhandelen.